Θεραπευτήριο Αθηνά

Το θεραπευτήριο εδρεύει σε ένα ήσυχο και καθαρό περιβάλλον με ευκολία στην πρόσβαση στα Άνω Βριλήσσια. Στεγάζεται σε κτίριο συνολικής επιφάνειας 4500 τ.μ. και περιβάλλεται απο εξωτερικούς δενδρόφυτους χώρους έκτασης 10 στρεμμάτων, που προσφέρονται και ενθαρρύνουν την κινητικότητα και τους περιπάτους των ασθενών μας. Οι εσωτερικοί χώροι διαρθρώνονται με τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι καθημερινές ανάγκες των ασθενών μας, καθώς και να διεξάγεται ομαλά η συνολική λειτουργία της κλινικής. Το θεραπευτήριο έχει δυναμικότητα 300 κλινών, οι οποίες κατανέμονται σε 4 ανεξάρτητες μονάδες. Περιλαμβάνονται δωμάτια όλων των θέσεων και κατηγοριών απο μονόκλινα έως και επτάκλινα. Τέλος, οι ασθενείς μας μπορούν να απασχολούνται δημιουργικά, ενώ παράλληλα εξυπηρετούνται και θεραπευτικοί στόχοι, στις 2 αίθουσες εργασιοθεραπείας της κλινικής.