Τιμολογιακή Πολιτική - Συνεργαζόμενα Ταμεία

Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας προκειμένου να ενημερωθείτε για την τιμολογιακή πολιτική μας. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι το θεραπευτήριο διατηρεί σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Επίσης, το θεραπευτήριο νοσηλεύει ασφαλισμένους των παρακάτω δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων: